Václav Emanuel Horák
 

Narozen 1.1. 1800 v Lobeč (okr. Mělník), zemřel  3. 9.1871 v Praze- Bubeneči.

Základy v hudbě získal v rodišti u učitele Jos. Schuberta. Studoval v Praze gymnasium a dva roky práva, byl za V. Maška choralistou u Sv. Mikuláše, pak varhaníkem u Nejsv. Trojice (kolem 1830). Krátce studoval u J. Kuchaře a V. J. Tomáška, v podstatě byl však samouk. Soukr. učitel hudby (1831až 1832), na varhanické škole učitel zpěvu (kolem 1832) a teorie (1837/38). Varhaník u P. Marie před Týnem (od 1833], ředitel kůru u P. Marie Sněžné (1837/53), Sv. Vojtěcha (1853 až 1859) a v Týnském chrámu (od 1859 do smrti). Učitel zpěvu na učitelském ústavu v Praze (1848/55). Ředitel Žofínské akademie (1851až 1853). Důležitá byla jeho činnost spisovatelská: Uber die Mekrdeutigkeit der Akkorde (Praha 1846), Gesangschule fur Sopran und Alt (Praha 1855), Kleine Gesangschule fur eine Basstimme (Praha 1857),v rukopise měl Harmonielehre.

Jeho převážně chrámové skladby mají poměrně jednoduchou fakturu, slohově se blíží schubertovskému romantismu. Byly svého času velmi oblíbeny, dokonce i v Rakousku a Německu, část díla vyšla tiskem.

Nejvýznamnější skladby:
.
Missa in F                  (vydáno tiskem  J.Hoffmanna vdova, Praha)
Missa II. in D              (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha)
Missa III. in Es            (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha
Missa IV. in C             (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha
Missa V. in B              (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha, úprava M. Urbánek, Praha)
Missa VI. in d             (vydáno tiskem F.E.C.Leuckart, Leipzig)
Missa VII. in F             (vydáno tiskem F.E.C.Leuckart, Breslau)
Missa VIII. in Es          (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha)
Missa  IX. in D            (vydáno tiskem Em.Starý, Praha)
Missa X. in B              (vydáno tiskem Em.Starý, Praha,1874)
Missa Pastoralis in G (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, úprava Fr.A.Urbánek, Praha,
Requiem in c              (vydáno tiskem Em.Starý, Praha)
Te Deum                    (vydáno tiskem F.E.C.Leuckart, Leipzig)

V oboru světských skladeb napsal smyčcové  kvarteto, písně (např. Píseň Jarní, Věnec II), četné mužské sbory: Pět čtverozpěvů (Praha 1850, Hoffmann), jiné v Záboji 1860, Hlaholu II, příl. D I-1858, ve Sborníku pražského Hlaholu I a II u R. Veita, Zastaveníčko [L. Röder]; smíšené ve Sbírce čtvero zpěvů pro smíšené hlasy.