Norbert Kubát

(1863-1935)


 
 SKLADBY NORBERTA KUBÁTA,
ŘEDITELE KŮRU  PŘI ARCIDĚKANSKÉM CHRÁMU PÁNĚ V PLZNI.

(Cyrill, 1912, roč. XXXVIII, č. 5, str. 74-75.)
 

CÍRKEVNÍ SKLADBY :

MŠE :
A dur pro ženské hlasy. (V. Kotrba.)
Sti. Norberti pro sm. sb. a varh. (2 trombi
 a 2 tromboni), orch. pr. v rukopise. (Fr. Urbánek.)
D dur pro sm. sb. a varh.  (M.  Urbánek.)
F dur Jubilaei solemnis pro sm. sb. a varh.
         l2 trombi a 2 tromboni). (Ed. pCyrill  .)
E dur solemnis  pro smíš. sb. s průvodem varh.  neb orch. (Rukopis.)
Sti. Bartholomaei, sm. sb. a varh. neb orch. (Rkp.)
Brevis, sm. sb. a varh. (3 tromboni) (Rkp.)
Sti Francisci sm. sb.   capella. (Rkp.)
Mše česká pro mužské hl. (Rkp.)
Te Deum pro sm. sb. a varh. (2 trombi a 2 tromboni). (V  Kotrba.)
Ecce sacerdos magnus, sm. sb. (Ed.   "Cyrill".)
Svatý týden pro malé kůry, sbírka trojhlasých a čtyřhlasých sborů. (Ed.  "Cyrill".)
Pange lingua :
2 pro  smíš. sb.  (Česká Hudba,  Kutná Hora.)
5 pro sm. sb. (Rkp.)
Offertoria (v rukopise) :
"Sacerdotes Domini"  - "Non duplices"  - "Terra tremuit" -   "Beata es" - "Ave Maria"   - "Veritas mea" . -   V České Hudbě :  "Diffusa est"  a "Beatus vir"  pro mužs. sb .

Antiphony :
"Grates nunc omnes redamus" - "Regina coeli"  - "Ave regina coelorum".
Čtyři smuteční sbory pro mužs. sb. (Kotrba.)
Litanie k sv. Josefu, lidové vydání pro jeden hlas. (Ed. "Cyrill".)
Tři smuteční sbory pro mužs. sb. (M. U.)
Čtyři s svatební sbory pro mužs. sb (Kotrba.)
"Zdrávas Královno" sm. sb.
"Zdrávas Maria" sopr., alt a varh.
"Bud věčně s námi," mužs. sb. (Čes. Hudba.)
Dva sešity praeludií pro varhany. (Fr. U.)
 

SVĚTSKÉ SKLADBY:

Písni česká, mužs.  sb.  (Kotrba),  5 mužs. sborů ve 2 sešitech.  (Fr. U.), 10 mužs. sborů,  Slovanská lípa pro mužský sbor  (M. U.), Tři  mnžské  sbory   (Houser v Plzni), Na Plzeň, slavnostní mužský sbor (Rkp.), Ukolébavka  a Vzpomínka  pro housle s klavírem.-(Kotrba), Ukolébavka pro housle s kl. (Č. H.), Slavnostní pochod pro klavír. (Hrubý v Plzni) a j.