Soubor Wowes-collegium Praha byl založen v roce 1987 při kostele strahovského kláštera
Markem Fraňkem.  Činnost souboru je zaměřena na provádění latinské chrámové hudby
různých slohových období, převážně při bohoslužbách. Svůj název nese na počest slavného strahovského ředitele kůru Jana Wowse (1865-1945). Soubor existoval zprvu jako malá skupina zkušených sólových pěvců, později byl rozšířen na větší sbor a zároveň se ustavil i smyčcový orchestr. V roce 1994 přešel ke kostelu Panny Marie Vítězné (Pražského Jezulátka).  Od roku 1997 funguje jako chrámový sbor u sv. Františka při klášteře Křižovníků s červenou hvězdou na Starém Městě v Praze.

Od počátku své existence se soubor soustředil na provádění chrámové hudby dvou slohových období- české hudby okolo poloviny 18. století a pozdně romantické chrámové hudby. Interpretoval tak díla G. Jacoba, F.X. Brixiho, J. L. Oehlschlägela, i novodobých autorů J.Wowse, A.Říhovského, Fr. Picky, N. Kubáta  a dalších.
 
 

Sv. Benedikt na Hradčanech, listopad 1987
 
 

Strahov, 6.6.1988, výroční provedení J. L. Oehlschlägela Missa in D majore.
(Nejdelší skladba, která v 20. století ve strahovském chrámu zazněla).
 
 

Strahov, 6.6.1988, neformální oslava po výročním provedení.
 
 
 

Sv. Salvátor, duben 1988
 
 

Bakov nad Jizerou, 1991, při 200. výročí úmrtí J.I. Linka, bakovského rodáka
(společně s místními ctiteli slavného rodáka) 
 


 
 

Zpěvy na svátek sv. Tří králů dne 6.1. 2002 v chrámu sv. Jiljí u dominikánů v Praze.