rok 1997


2. února    neděle    Hromnice

10.30    P. Maria Vítězná

Adalbert Říhovský (1871-1950): Missa Pastoralis,op.9

pro smíšený sbor, orchestr a varhany1. března    sobota    sv. Anežky

10.00     sv. František u křižovníků

František Xaver Brixi (1732-1771): Missa brevis in G
František X. Brixi (1732-1771): Motetto "Ad hoc festum"

pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany19. března   středa    sv. Josef

18.30.00     sv. Jiljí

František Xaver Brixi (1732-1771): Missa brevis in G
František X. Brixi (1732-1771): Motetto "Ad hoc festum"

pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany30. března    neděle    Zmrtvýchvstání Páně

18.30    sv. Jiljí u dominikánů

Josef Faltis (1772-1842): Missa in D
František Zd. Skuherský (1830-1892): Haec dies

pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany12. dubna    sobota     koncert

20.30     Želiv, chrám Narození Panny Marie

Chrámová hudba konce 19. století

Alexandre Guilmant (1837-1911):  Finale ze Sonáty č. 1 (varhany)
František Zdeněk Skuherský  (1830-1892):  Moteto Haec dies, quam fecit Dominus (sbor)
Ondřej Horník (1864-1917): O salutaris hostia (solo)
Camille Saint-Saëns (1835-1921): Sub tuum praesidium (solovy duet)
Jan Křtitel Wowes (1885-1945): Moteta O bone Jesu, In nomine Jesu (solo a sbor)
Antonín Dvořák (1841-1904):Fac ut ardeat cor meus ze Stabat Mater (solo)
Adalbert Říhovský (1871-1950): Moteta O salutaris hostia,  Lauda Sion Salvatorem (sbor)
Leoš Janáček (1854-1928): Ave Maria (solo)
Charles-Marie Widor (1844-1937): Toccata z 5. symfonie (varhany)
Josef Cyril Sychra (1859-1935): Missa Decima  - Kyrie, Gloria (sbor)

sóla, sbor a varhany13. dubna    neděle    ekumenická bohoslužna

8.30     Želiv, chrám Narození Panny Marie

výběr z programu předchozího dne

sóla, sbor a varhany27.  dubna    neděle    bohoslužba pro francouzské poutníky

11.00    sv. František u křižovníků

Josef Cyril Sychra (1859-1935): Missa Decima
Jan Křtitel Wowes (1885-1945): In nomine Jesu
František Zd. Skuherský (1830-1892): Haec dies

pro sbor a varhany8.  května    čtvrtek    Nanebevstoupení Páně

10.30    P. Maria Vítězná

Josef Cyril Sychra (1859-1935): Missa Decima
Jan Křtitel Wowes (1885-1945): In nomine Jesu

pro sbor, smyčce a varhany16. května    sobota    sv. Jana Nepomuckého, Svatojánské slavnosti

20.00    sv. František u křižovníků

František Brixi (1732-1771): Motetto "Buccinante fama per montes"

pro sóla, smíšený sbor,orchestr a varhany18. května    neděle    Seslání Ducha Svatého

9.00     sv. František u křižovníků

František Brixi (1732-1771):  Missa brevis in C
František Picka (1873-1918): Confirma hoc Deus, op. 14a

pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany24.  května    sobota     koncert

16. 00     kostel sv. Máří Magdalény, Sobotka

František Picka (1873-1918):  Motteto "Confirma hoc Deus"
sbor, varhany
Adalbert Říhovský (1871-1950): "Missa Loretta" op.2 - Gloria
sbor, varhany
František Xaver Brixi (1732-1771): Motetto "Ad hoc festum"
soprán sólo, sbor, orchestr, varhany
Joseph Haydn (1732-1809):  Missa "Sancti Nicolai" - Et incarnatus est
sóla, varhany
Georg Friedrich Händel (1685-1759) Arie "Er weidet seine Herde" a "Wie lieblich ist" z oratoria "Mesiáš"
soprán sólo, varhany
František Xaver Brixi: Missa brevis in C
sóla, sbor,orchestr,varhany20. června.    pátek    kněžské svěcení

14.30    sv. František u křižovníků

moteta: František Zdeněk Skuherský: Haec dies, quam fecit Dominus,  Jan Wowes: In nomine Jesu,  Adalbert Říhovský: O salutaris hostia, Lauda Sion

smíšený sbor a varhany28. června    sobota    koncert

20.00    sv. Markéta v Kašperských Horách

František Brixi (1732-1771):  Missa brevis in C
Guntherus Jacob  (1685-1374): Te Deum
František Picka (1873-1918): Confirma hoc Deus, op. 14a

pro sóla, smíšený sbor,orchestr a varhany29. června    neděle    sv. Petra a Pavla

8.30    sv. Markéta v Kašperských Horách

František Zdeněk Skuherský  (1830-1892):  Moteto Haec dies, quam fecit Dominus (sbor)
Karel Stecker (1861-1918): Pange lingua
Jan Wowes (1885-1945): O bone Jesu,  In nomine Jesu
František Picka (1873-1918): Confirma hoc Deus, op. 14a

smíšený sbor a varhany16. července   středa    Panny Marie Karmelské

19.00    Panna Maria Vítězná

František Brixi (1732-1771):  Missa brevis in C
Adalbert Říhovský (1871-1950): Ave Maria, Lauda Sion
Antonín Dvořák (1841-1904): O Sanctissima

pro sóla, smíšený sbor,orchestr a varhany15. srpna   středa    Nanebevzetí Panny Marie

19.00    Panna Maria Vítězná

Adalbert Říhovský (1871-1950): Missa brevis et facilis,op.20 (část)
Josef Cyril Sychra (1859-1935): Missa Decima  (část)
Jan Wowes (1885-1945):  In nomine Jesu

mužský sbor a varhany (Říhovský), smíšený sbor a malý orchestr (Sychra)21. září    neděle    výročí posvěcení chrámu

9.00    Narození Panny Marie, Doksany

Josef Cyril Sychra (1859-1935): Missa Decima
Jan Wowes (1885-1945):  In nomine Jesu
Josef Chmelíček(1823-1891): In te Domine speravi (sóla)

smíšený sbor, malý orchestr a harmonium5. října    neděle        sv. Františka Serafínského

9.00    sv. František u křižovníků

František Xaver Brixi (1732-1771): Missa integra solemnis in D
František X. Brixi (1732-1771): Motetto "Ad hoc festum"

pro sóla, sbor, orchestr, varhany


2. listopadu    neděle    Dušičky

9.00    sv. František u křižovníků

Jan Vitásek (1770-1839): Requiem in Es

pro sóla, sbor, velký orchestr, varhany14. listopadu    pátek    Všech svatých karmelitánského řádu

19.00    Panna Maria Vítězná

Wolfgang Amadeus Mozart ((1756-1791): Missa brevis in C "Spaur-messe"

sóla, sbor, orchestr a varhany15. listopadu    sobota    jáhenské svěcení

10.00    sv. František u Křižovníků

Wolfgang Amadeus Mozart ((1756-1791): Missa brevis in C "Spaur-messe"

pro sóla, sbor a orchestr23. listopadu    neděle    Ježíše Krista Krále

9.00 sv. František u křižovníků

Josef Cyril Sychra (1859-1935): Missa Decima
Jan Křtitel Wowes (1885-1945): Postula a me

pro sbor a varhany30. listopadu    neděle      koncert k výročí 10 let revue Kavárna

20.00    Roxy

Wolfgang Amadeus Mozart ((1756-1791): Missa brevis in C "Spaur-messe"

pro sóla, sbor a orchestr6. prosince    sobota    sv. Mikuláše

17.00    sv. Mikuláš na Malé Straně

Wolfgang Amadeus Mozart ((1756-1791): Missa brevis in C "Spaur-messe"
František X. Brixi (1732-1771): Motetto "Ad hoc festum"
Jan Wowes (1885-1945):  In nomine Jesu

pro sóla, sbor, orchestr a varhany19. prosince    úterý    koncert

17.00  P. Maria Vítězná  "U Pražského Jezulátka"

František Xaver Brixi (1732-1771): Missa pastoritia in D
František X. Brixi (1732-1771): Motetto "Ad hoc festum"

sóla, sbor, orchestr a varhany6. ledna        úterý    Sv. Tři Králové

18.30    Sv. Jiljí

František Xaver Brixi (1732-1771): Missa pastoritia in D
Adolf Piskáček (1873-1919): Koleda tříkrálová
Franz Bühler (19.st.): Moteto " Pastores"

pro sóla, sbor, orchestr, varhany11. ledna       neděle    Křtu Páně

9.00    sv. František u Křižovníků

František Xaver Brixi (1732-1771): Missa pastoritia in D
Franz Bühler (19.st.): Moteto "Pastores"
pro sóla, sbor a  orchestr
 
 

Zpět na hlavní stránku