Autograf skladby Missa festiva in honorem Beatae Mariae Virginis, op. 35, pro smíšený čtverohlas a varhany, kterou Mistr Wowes dokončil 18. dubna 1934.